Thư viện tài liệu
Tên tài liệu
Ngày đăng
Dung lượng
Loại tệp
Tải về
Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT 06/07/2016 2.23 MB .doc   Nghị định 31/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật Ngày hiệu lực: 25/06/2016 01/06/2016 195.50 KB .doc   Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan. 01/06/2016 139.50 KB .doc   Bản chỉ thị sửa đổi của Hải quan - nhập khẩu 28/03/2016 47.48 KB .pdf   Mẫu chứng từ tờ khai xuất nhập khẩu phụ lục 3 TT38 28/03/2016 1.46 MB .rar   Thông báo về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 28/03/2016 105.61 KB .pdf   Chứng từ ghi số thuế phải thu 28/03/2016 111.61 KB .pdf   Bản chỉ thị sửa đổi của Hải quan - xuất khẩu 28/03/2016 48.10 KB .pdf   Tờ khai danh mục miễn thuế nhập khẩu 28/03/2016 88.94 KB .pdf   Tờ khai bổ sung sau thông quan (được chấp nhận) 28/03/2016 60.33 KB .pdf   Tờ khai bổ sung sau thông quan (chưa đăng ký) 28/03/2016 59.43 KB .pdf   Tờ khai hàng hóa xuất khẩu (thông quan) 28/03/2016 97.28 KB .pdf   Tờ khai hàng hóa xuất khẩu (thông báo kết quả phân luồng) 28/03/2016 98.03 KB .pdf   Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (giải phóng hàng) 28/03/2016 756.16 KB .PDF   Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan) 28/03/2016 100.40 KB .pdf   Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông báo kết quả phân luồng) 28/03/2016 100.65 KB .pdf   Công văn số 1275/BYT-TB-CT ngày 11/3/2016 Hướng dẫn khai báo trực tuyến thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế 24/03/2016 49.50 KB .doc   Mẫu báo cáo quyết toán hàng gia công 22/03/2016 14.52 KB .xlsx   Mẫu 15 báo cáo quyết toán NLVL (Mẫu số 15/BCQT/GSQL) 22/03/2016 19.62 KB .docx   Quyết định số 2135/QĐ-TCHQ 21/03/2016 346.00 KB .doc   Quyết định số 2134/QĐ-TCHQ 21/03/2016 417.00 KB .doc   Công văn số 1738/QLCL-CL1 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời kiến nghị về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm 18/03/2016 170.50 KB .doc   Công văn số 12193/BTC-TCHQ ngày 3/9/2015 15/03/2016 318.00 KB .doc   Công văn 1786/TCHQ-GSQL 15/03/2016 19.00 KB .doc   Quyết định số 369/QĐ-TCHQ 14/03/2016 103.50 KB .doc   Mẫu C/O form A 10/03/2016 1.16 MB .jpg   Mẫu C/O form B 10/03/2016 1.58 MB .jpg   Mẫu C/O form E 10/03/2016 248.18 KB .jpg   Mẫu C/O form AK 10/03/2016 602.74 KB .jpg   Mẫu C/O form AJ 10/03/2016 251.73 KB .jpg  
Trang 1 / 5
Danh mục dịch vụ
Hộ trợ trực tuyến
Hotline: 84 (0) 91 435 9493
Email: contact@vinacus.com
 
Kinh doanh
 
Chứng từ (Docs)
Khách hàng tiêu biểu
  • VIETTHANG
  • VBC