Giới thiệu
Cập nhật: 22/07/2014
Lượt xem: 1.358
TẦM NHÌN - SỨ MỆNH 

 
 
 


TẦM NHÌN VINAINTERTRANS
Phấn đấu để trở thành công ty hàng đầu cung cấp dịch vụ khai hải quan và vận chuyển hàng hóa tại Việt Nam thông qua việc cam kết mang lại ngày càng nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng bằng dịch vụ chất lượng cao, chuyên nghiệp, tin cậy.
 
SỨ MỆNH VINAINTERTRANS
► Cung cấp dịch vụ khai hải quan cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thúc đẩy hoạt động thương mại và tư vấn về các hoạt động thương mại quốc tế
► Tạo ra & mang lại ngày càng nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng, đóng góp cho cộng đồng nơi VINAINTERTRANS hoạt động
► Tạo ra và mang lại các giá trị về tinh thần và vật chất, cá tính và sự tự hào đối với toàn bộ nhân viên VINAINTERTRANS và các cổ đông
 
TRIẾT LÝ KINH DOANH
Lấy con người là trung tâm cho tất cả các hoạt động của VINAINTERTRANS, tạo ra nhiều giá trị cho phát triển doanh nghiệp và xã hội để con người có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
 
CHIẾN LƯỢC
► Theo đuổi chiến lược đầu tư vào con người và hệ thống
► Cung cấp dịch vụ khai hải quan & vận chuyển quốc tế với giá cạnh tranh và chất lượng cao
► Tao ra đường giá trị mới, mang lại nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng hơn các đối thủ cạnh tranh
► Xây dựng và duy trì dịch vụ khách hàng chất lượng cao bên cạnh việc xây dựng thương hiệu VINAINTERTRANS tập trung vào Chuyên nghiệp, Tin cây, Thuận tiện – Thống nhất, Cởi mở, Nhiệt tình

 
VĂN HÓA VINAINTERTRANS
 
Tự tin và Tự hào
Tự tin có được là kết quả của quá trình học tập, tích lũy tri thức, hiểu rõ nghiệp vụ. Tự hào thể hiện mức độ hòa đồng giữa tự hào cá nhân với tự hào công ty VINAINTERTRANS

Trách nhiệm và Cống hiến
Là việc luôn ý thức được việc mình làm vì lợi ích của khách hàng và công ty, cống hiến là hết mình vì sự phát triển của công ty

Chuyên nghiệp và Gắn kết
Chuyên nghiệp trong công việc, giao tiếp, cung cấp thông tin và tư vấn, xử lý tình huống, gắn kết với sự công bằng, trung thực và nhân phẩm
 
Nhiệt tình và Sẵn lòng
Vượt hơn cả sự trong đợi của khách hàng, mang lại càng nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng là động lực làm việc của toàn bộ nhân viên VINAINTERTRANS
 
Chia sẻ và Học hỏi
Chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và sẵn lòng học hỏi là tinh thần của VINAINTERTRANS 
 
 
Danh mục dịch vụ
Hộ trợ trực tuyến
Hotline: 84 986986252
 
Hỗ trợ 1